TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2016/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

22/02/2016 tarih ve 29632 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2016/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi