TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında Başbakanlık Genelgesi(2016/4)

17/02/2016 tarih ve 29627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.