TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Personel İşlemleri ile İlgili 2015/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Personel İşlemleri ile İlgili 2015/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
(Personel İşlemleri ile İlgili 2015/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. RG.02/12/2015-29550 Mükerrer)