TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2012/04 (İnşaat Faaliyetleri)

 T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 
 

Sayı   : B.16.0.YIG.0.10.02.00- 105629                             14/05/2012
Konu : İnşaat Faaliyetleri

 

İlgi : 21.04.2011 Tarih ve 85755/B. 16. YİG.01.02.00/(2011/06) sayılı Genelge yazımız.

    Ülkemizde turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında yerleşim alanları ile turistik yörelerde sürdürülen inşaat faaliyetlerinin ses, görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğu bilinmektedir.

     Daha önceki yıllarda otel rezervasyonlarının iptaline kadar ulaşmış olumsuzlukların uygulamaya konulan "İnşaat Yasağı"na ilişkin tedbirler sayesinde önemli ölçüde giderildiği ve şikayetlerin önüne geçildiği görülmüştür.

     Bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi ve uzun sürmesi de dikkate alınarak inşaat yasağının 01 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında uygulanması ve sadece yakın çevresinde konaklama yapılan inşaatlarda ve gerekli görülen diğer mahallerde gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için Valiliğiniz yetkileri dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederim.

Ertuğrul GÜNAY

       Bakan

DAĞITIM:

Ankara-Antalya-Aydın-Aksaray-Adıyaman Balıkesir-Bursa-Denizli-Kocaeli-Muğla-Mersin Nevşehir- İzmir - İstanbul ve Yalova Valiliklerine