TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sahte Eser Fotoğraflarının WEB Sayfasında Yayınlanması


Sayı     : B.16.0.KVM.0.12.02.00/714.1/120111

Konu   : Sahte Eser Fotoğraflarının WEB Sayfasında Yayınlanması

                                                                                                                
                                                                                                                        
24/06/2009

            2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan yakalanan kişilerden ele geçen eserlerin bir kısmının anılan Kanun kapsamı dışında, yanıltıcı özellikleri bulunan taklit eser olması ve bunların dolandırıcılıkta kullanılıyor olması nedeniyle müze müdürlüklerimiz, özel müzeler ve koleksiyoncuların vakit kaybedilmeden uyarılması gerekmektedir.

            İhtiyaç duyulduğunda kolaylıkla ulaşılabilmesi bakımından Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Internet sayfasında (www.kulturvarliklari.gov.tr) “Kaçakçılığın Önlenmesi ile İlgili Faaliyetler” bölümünün altına “Sahte Eserler” başlığının açılarak, taklit eserlerin fotoğraf ve bilgilerinin bu başlık altında yayınlanması 14/05/2009 tarih ve 91949 sayılı makam onayı ile kararlaştırılmıştır.

            Bu nedenle, iliniz müzesi müdürlükleri ile bağlı müze müdürlüklerine getirilen sahte eserlerin fotoğraf ve bilgilerinin üstte fotoğraf ve altta bilgileri yer alacak şekilde düzenlenerek 1 adet CD’ye kaydedilmiş olarak Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                            

Melik AYAZ

Bakan a.

Daire Başkanı