TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müzayedelere Çıkacak Eserler


T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü
                                                                
                                                                                                               

SAYI   : B.16.0.KVM.0.12.02.00/714.2.                                                                            

KONU : Müzayedelere çıkacak eserler

        Bilindiği üzere, 03.05.1988 Tarih ve 19803 Resmi Gazete’de yayımlanan “Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hakkında Yönetmelik”in 6.Maddesi gereğince; Yurtdışından müzayede amacıyla getirilen taşınır kültür varlıkları için müzayedenin yapılacağı yerdeki Müze Müdürlüğüne müzayede tarihinden en az bir ay önce başvurulmaktadır.

 Ancak uygulamada bazı aksaklıklar görüldüğünden, müzayedeye çıkacak eserlerin 1 ay önce müzede kurulacak komisyona sunulmasının sağlanması ve  konu ile ilgili ilinizde bulunan müzayede  evlerinin uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Mustafa İSEN

Bakan a.

Müsteşar