TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Tasarruf Tedbirleri Hakkında 2009/1 sayılı Genelge

*Bakanlık Makamının 04/11/2009 tarih ve 209061 sayılı yazıları.

        Bakanlığımız personelinin, elektrik ve enerji kullanımında tasarruf tedbirlerine uygun davranması, yazışmalarda kağıdın mümkün olduğunca az ve gerektiğinde arkalı-önlü kullanılarak kağıt atıklarının geri dönüşüm kutularında değerlendirilmek üzere biriktirilmesi, malzeme kullanımında azami dikkat sağlanarak gereksiz masraflardan kaçınılması hususunda gerekli önlemlerin alınmasını önemle rica ederim.

Ertuğrul GÜNAY
Bakan