TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Görev, Yetki ve Sorumluluk hakkında 2010/02 sayılı Bakanlık Genelgesi

        * 08/02/2010 tarih ve 26985 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

        İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile merkezden yönetilen taşra birimleri arasındaki ilişki ve iletişimde zaman zaman bir takım aksaklıkların yaşandığı, bunun da kültür ve turizm alanlarında yürütülmekte olan hizmetleri olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmektedir.

        Tüm birimlerimizin, teşkilat yapıları ve kendi hiyerarşileri içinde görevlerini sürdürmeleri esas olmakla birlikte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Genel Esasları içeren 14/06/2004 tarihli ve 2004/5 Sayılı Bakanlık Genelgesinde de belirtildiği üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığını il düzeyinde temsil etmekle görevlendirilmiş il müdürlüklerimize, ildeki gerek valiliğe bağlı, gerek doğrudan merkeze bağlı birimlerimizin her türlü faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamak ve koordinasyonu sağlamak görev ve sorumluluğu verilmiştir.

        Bu itibarla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin kendi illeri ile ilgili olarak, ister o ildeki ister başka bir ildeki Bakanlığımızın herhangi bir taşra biriminden istediği bilgi, belge veya raporların en kısa sürede talepte bulunan il müdürlüğüne ulaştırılması, yazışma sürecinin zamana yayılmadan takip edilip süratle neticelendirilmesi Bakanlığımız hizmetlerinin verimliliği ve kısa sürede sonuçlandırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

        Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Ertuğrul GÜNAY
Bakan