TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ekspertiz İşleri Hakkında Genelge No.243

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
ESKİ ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şube: Müzeler
Sayı:024 –008261
Konu:Ekspertiz İşleri hk. 11/10/1978

GENELGE NO:243


İLGİ : 5-Kasım 1975 gün ve 024-10791 sayılı genelgenize ek.

1710 sayılı Eski Eserler yasası kapsamına giren eserlerimizin yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacı ile Müzelerimizde uygulanan ekspertiz işlerinde, bu hususta görevli Müze İhtisas elemanlarının almakta oldukları ücretin, görevli olarak yurt dışına çıkan devlet Memurları ile Kordiplomatik mensuplarından da alındığı öğrenilmiştir.

Ticari konulardaki ihracat dışında görevli olarak yurt dışına giden Devlet memurlarından, ekspertiz konularında herhangi bir ücret alınmamasının sağlanmasını rica ederim.


Dağıtım :
- Müze Müdürlük ve Memurluklarına Kültür Bakanı a.
Arkeolog

M.Aykut Özet
Genel Müdür Başyardımcısı