TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)