TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)