TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik     20/04/2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.