TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

     15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

     26/06/2019 tarih ve 30990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır.


      Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.