TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği