TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     07/09/2001 tarih ve 24516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


             Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.