TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     29/10/2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.