TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İç Denetçiler Sicil ve Disiplin Amirleri

* Bu Cetvel 22/04/2008 tarih ve 71867 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

Birimler

1. Sicil Amiri

2. Sicil Amiri

3. Sicil Amiri

İç Denetim Birimi Başkanlığı

1- İç Denetim Birimi Yöneticisi/Başkanı

Müsteşar

2- İç Denetçi

Müsteşar

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

Birimler

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

İç Denetim Birimi Başkanlığı

1- İç Denetim Birimi Yöneticisi/Başkanı

Müsteşar

2- İç Denetçi

Müsteşar