TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Merkez Teşkilatı Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları Sicil Amirleri

* Bu Cetvel 27/04/2005 tarih ve 54998 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.


Merkez Teşkilatı Kültür Ve Turizm Uzmanı İle Kültür Ve Turizm Uzman Yardımcılarının Sicil Amirlerini Gösterir Cetvel

 

Hakkında Sicil Raporu Düzenlenecek Memurlar

1.SİCİL AMİRİ

2-SİCİL AMİRİ

1-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

- Kültür ve Turizm Uzmanı              

 -Kültür ve Turizm Uzman Yrd.

1.Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Müsteşar

2-GENEL MÜDÜRLÜKLER

- Kültür ve Turizm Uzmanı                       

- Kültür ve Turizm Uzman Yrd.

Daire Başkanı Daire Başkanı

Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd.

3-MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI

- Kültür ve Turizm Uzmanı                         
- Kültür ve Turizm Uzman Yrd.

Daire Başkanı Daire Başkanı

Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd.

4-MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

- Kültür ve Turizm Uzmanı                          
- Kültür ve Turizm Uzman Yrd.

Daire Başkanı Daire Başkanı

Milli Küt. Bşk. Yrd. Milli Küt. Bşk. Yrd.

5-BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

- Kültür ve Turizm Uzmanı            
- Kültür ve Turizm Uzman Yrd.

Basın ve Halkla İliş. Müşaviri Basın ve Halkla İliş. Müşaviri

Müsteşar Müsteşar