TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı

(Resmi Gazete Tarihi: 02/03/2007 Resmi Gazete Sayısı:26450)

 

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih             : 28/2/2007

             Karar No       : 2007/4

             Konu              :  “Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi

                                        Eylem Planı (2007-2013)”

 

          Yüksek Planlama Kurulunca;

 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 15/11/2006 tarih ve 183743 sayılı yazısı dikkate alınarak; Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ekli “Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Devamı için tıklayınız:

 

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

 

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2007 – 2013)

 

EYLEM PLANI