TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına Giriş ve Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavlarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     05/11/2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


        Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.