TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar     31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.