TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


     19/10/2006 tarih ve  26324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

     15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/6/2019 tarihli ve 1147 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

            Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.