TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


27.11.2005 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız