TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik     15/05/2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.           Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız