TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Usuller Hakkında Yönetmelik     27/04/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


        Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.