TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük     26/04/2013 tarih ve 28629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

        Tüzük metnine ulaşmak için tıklayınız.