TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük     21/08/1970 tarih ve 13586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       Tüzük metnine ulaşmak için tıklayınız.