TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük


     16/10/1986 tarih ve 19253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


        Tüzük metnine ulaşmak için tıklayınız.