TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Tüzüğü      08/10/1973 tarih ve 14679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Tüzük metnine ulaşmak için tıklayınız.