TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


25 Kasım 2019 tarihinde Isparta ilinde personele yönelik çeşitli konularda hizmet içi eğitim verilmiştir.

   
    Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, Isparta, Denizli, Aydın, Burdur, Muğla ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bağlı birimleri ile Bakanlığımıza bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik 25/11/2019 tarihinde Kurulumuz Başmüfettişi Cihat TUNCER ve Müfettiş Yiğit C. ARTUKOĞLU tarafından "Kurumsal Kimlik, Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları", "Mobbing", "Devlet Memurları Kanunu", "İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı" ile "İş Ahlakı ve Etik Eğitimi" konularında eğitim verilmiştir. 
ısparta eğitim.png