TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında 26-28/04/2018 tarihlerinde Afyonkarahisar'da "Muhakkik/Soruşturmacı" eğitimi verilmiştir.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Hizmet İçi Eğitim Programı" kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 107 personele yönelik olarak 26-28/04/2018 tarihlerinde  Afyonkarahisar'da  Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Arabulan ve Müfettiş Özgür Semiz tarafından "Muhakkik/Soruşturmacı" eğitimi verilmiştir. 

  • thumbnail__DSC0004.jpg
  • thumbnail__DSC0082.jpg
  • thumbnail__DSC0119.jpg