TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.


Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Hizmet İçi Eğitim Programı" kapsamında Bakanlığımız Merkez Birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 28/02/2017 tarihinde Milli Kütüphane Konferans Salonunda  Kurulumuz Başmüfettişi Cihat Tuncer tarafından "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar" konulu eğitim verilmiştir. 

  • 20170228_141051.jpg
  • 20170228_141302.jpg
  • 20170228_141828.jpg