TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müfettiş Yardımcıları Mustafa ÇAKIR ve Ali Erdem YALÇIN tarafından hazırlanan"Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak İnternet Kullanımı" başlıklı makale yayımlanmıştır.

Müfettiş Yardımcıları Mustafa ÇAKIR ve Ali Erdem YALÇIN, "Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak İnternet Kullanımı" Ankara, Haziran 2012