TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müfettiş Özgür SEMİZ, “Elektronik Ticarette Fikri Hak İhlalleri ve Aracı Online Alış Veriş Sitelerinin Sorumluluklarının Sınırı Sorunu”, Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, C. 7. S. 26, (2011), s. 269-281.