TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müfettiş Özgür SEMİZ, “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS) : Öncesi ve Sonrası”, Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, C. 7. S. 27, (2011), s. 509-520.


    Makaleye ulaşmak için Tıklayınız.