TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Diğer

a. Bakanlık Çalışmalarına iştirak

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını ve personeli en iyi tanıyan birim olan Teftiş Kurulları özellikle teşkilatlanmaya, personele ve mevzuata yönelik çalışmalarda Bakanlık Makamına ve birimlere yardımcı olmakta, zaman zaman da bu çalışmaları bizzat yürütmektedir.

Örneğin;

-Bakanlığın kariyer Bakanlığı haline getirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında Teşkilat Tasarısı Teftiş Kurulunca hazırlanmıştır.
-Bakanlık taşra teşkilatının yeniden düzenlenmesi, Bölge Teşkilatına geçilmesi esasları Teftiş Kurulunca hazırlanmıştır.
-Bakanlıkla ve Turizmle ilgili mevzuatın tek bir metin haline getirilmesi Kurulumuzca gerçekleştirilmiştir.
-Kalite Merkezinde görevlendirilen Müfettiş ve. Müfettiş Yardımcılarının Bakanlığın ISO Kalite Belgesi almasında olumlu katkıları olmuştur.
-Bakanlık içi internet ağı "lalenet" projesinin gerçekleştirilmesinde Kalite Merkezinde görevlendirilen müfettişlerin önemli rolü olmuştur.
-81 ilin turizm potansiyelini ve değerlerini yansıtan il Turizm envanterinin alt yapısı Teftiş Kurulu Başkanlığınca oluşturulmuştur.

b- Bakanlığı ilgilendiren Konularda Yurtdışına inceleme­ Araştırma Yapılması

Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince; Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak amacıyla her yıl 4 Müfettiş yurtdışına gönderilmektedir.

c- Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kursları

Müfettişlerimiz Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen programlara devam etmektedir.