TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ön İnceleme

4483 sayılı Kanun ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre sanık memurun yargılanmasının gerekip gerekmediğini ortaya çıkarmaya elverişli delilleri sağlamak amacıyla yapılan işlemleri ifade etmektedir.