TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ahmet ATASOY

        1948 Ankara doğumludur.12/07/1976 tarihinde Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, ekonomi ve Maliye bölümünden mezun olmuştur. 28/03/1973 tarihinde, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığında dakdilograf, 10/12/1974 tarihinde şube müdür yardımcısı, 04/04/1980 tarihinde şube müdürü olarak görev yapmıştır. 29/04/1980 tarihinde müfettişliğe, 15/05/1986 tarihinde başmüfettişliğe atanmıştır.16/06/1994 tarihinde  Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten, 02/06/1995 - 09/10/1996 tarihleri arasında ise bu görevi asaleten yürütmüştür. 04/07/1997-17/08/1998 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinde tekrar bulunmuştur. 16/03/2004 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 14/11/2013 tarihinde vefat etmiştir.