TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Erdil OLCAY

 

        21/05/1945 tarihinde Ankara, Bala doğumludur.1963 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat bölümünden mezun olmuştur. 31/12/1963 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur, 11/07/1964 tarihinde emlak Kredi Bankasında Müfettiş Yardımcısı, 01/04/1970 tarihinde aynı bankada müfettiş olmuştur. Bakanlığımızda 11/05/1972 tarihinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müfettişi olarak göreve başlamış olup, 22/10/1976 tarihinde başmüfettiş olmuştur.09/07/1979 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü,31/12/1979 tarihinde ise 2 ay süreyle Başbakanlık müşavirliği görevinde bulunmuştur. 28/02/1982-24/06/1986 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. 16/06/1988-09/06/1989 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı,Teftiş Kurulu Başkanı, 09/06/1989-15/05/1996 tarihleri arasında da Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 15/05/1996 tarihinde ise emekliye ayrılmıştır.