TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Orhan Kemal YÜZBAŞIOĞLU

 

        1933 yılında Kilis doğumlu olan Orhan Kemal Yüzbaşıoğlu, 1956 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 13/09/1957 tarihinden Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teftiş Heyetinde, müfettiş muavini olarak göreve başlamıştır.13/06/1961 tarihinde müfettiş, 13/09/1971 tarihinde başmüfettiş olmuştur. Başmüfettiş olduktan sonra, 20/09/1973 tarihine kadar İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü görevini yürütmüş olup, 25/09/1973-31/05/1974 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığında görev yapmıştır.14/04/1980-11/12/1980 tarihleri arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.