TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ünal ER

       

        1944 yılı Gerze doğumludur. 28/11/1967 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 30/11/1967 tarihinde Devlet İstatistik Kurumunda memur, 31/07/1970 tarihinde Çalışma Bakanlığında müfettiş yardımcısı, 31/08/1973 tarihinde müfettiş görevlerine atanmıştır. 28/06/1979 Turizm ve Tanıtma Bakanlığında Teftiş Kurulu Başkanlığı,24/01/1980 tarihinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığında Tetkik Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 05/01/1981 tarihinde Uluslar Arası İlişkiler Genel Müdürlüğünde Müşavir olarak görev yapmıştır.20/03/1981 tarihinde ise Çalışma Bakanlığına, başmüfettiş olarak nakil olmuştur.