TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başkanlığımız Başmüfettişi iken, 26/06/2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan İrfan ÖNAL, 03/09/2012 tarih ve 195598 sayılı Bakan Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanı olarak vekaleten görevlendirilmiştir.