TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başkanlığımız Müfettişi Özgür SEMİZ, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı olarak 20/06/2012 tarihinde vekaleten görevlendirilmiştir.

Başkanlığımız Müfettişi Özgür SEMİZ 20/06/2012 tarih ve 137384 sayılı  Bakan Onayı ile Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atanmıştır. Kendisine Teftiş Kurulu Başkanlığımızda verdiği hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

                                                                                                             

 

                                                                                                 Teftiş Kurulu Başkanlığı