TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının “Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” ve Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının “Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi hakkında karar

08/07/2012 tarih ve 28347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Karar Sayısı : 2012/3330

             Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının “Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” ve Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının “Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi; adı geçen Bakanlığın 9/5/2012 tarihli ve 102441 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.