TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başkanlığımız Başmüfettişi Mustafa ATALAR, 05/06/2012 tarih ve 1016 sayılı TBMM Kararı ile Sayıştay Üyeliği görevine atanmıştır.

 
 

Başkanlığımız Başmüfettişi Mustafa ATALAR, 05/06/2012 tarih ve 1016 sayılı TBMM Kararı ile Sayıştay Üyeliği görevine atanmış, anılan Karar 08/06/2012 tarih ve 28317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kendisine Teftiş Kurulu Başkanlığımızda verdiği hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

  

                                                                                                         Teftiş Kurulu Başkanlığı