TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Teftiş Defteri sayfa örneği

  • 01/03/2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği" nin 52. maddesi gereği teftiş edilen birimlerde bulundurulması gereken Teftiş Defteri sayfası örneği için tıklayınız.