TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Teftiş Kurulu Başkanlığınca, 12-18/04/2009 tarihleri arası gerçekleştirilen "Mesleki Değerlendirme Toplantıları"

Başmüfettiş Hülya Muratlı'nın "Teftiş ve Denetim Esasları, Teftiş Fonksiyonunun Geliştirilmesi" konulu sunumu