TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


22/09/2010 tarihinde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının sözlü aşamasını kazanan asıl ve yedekler başarı sırasına göre açıklanmıştır.

 

ASIL OLARAK KAZANANLAR

 

Sıra No

Aday No

Soyadı-Adı

1

146

YILDIRIM Sıtkı Serhat

2

111

YÜKSELTMEK Ali Galip

3

26

ÇAKIR Mustafa

4

94

YİĞİTOĞLU Utkan

5

24

USLU Muhammet Fatih

6

86

YALÇIN Ali Erdem

7

66

ALTUNBAŞ Aysun

8

73

GENÇ(ÖZDEMİR) Çiğdem

 

YEDEK OLARAK KAZANANLAR

 

Sıra No

Aday No

Soyadı-Adı

1

74

DOĞAN Serdar

2

35

GÜNGÖR Burak

3

16

DEMİRHAN Oğuzhan

4

56

DİZDAR Pınar

5

136

BİLİCİ Bekir Ali

 

            Sınavı asıl olarak kazanan adayların atama işlemlerinin gerçekleşmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına en kısa surede başvurmaları gerekmektedir.

 

1) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı.

 

2) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.

 

3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

 

4) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

 

5) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

 

6) 6 adet vesikalık fotoğraf.

 

Atamaya hak kazanan asıl adaylardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI