TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başmüfettiş Koray ARABULAN'a ait Yurtdışı Araştırma Raporu Yayınlanmıştır

  • tam metin için tıklayınız  (İngiltere kamu yönetiminde turizmin teşkilat yapısı ile planlama ve karar mekanizmalarının incelenmesi ve sektördeki meslek birlikleri ile diğer sivil kuruluşlar özelinde konunun Türkiye ile karşılaştırılarak faydalı olarak görülen yönlerin Ülkemizde uygulanabilirliğinin araştırılması)