TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşra Teşkilatına Bağlı Olarak Antalya İlinde Demre Müzesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

* 05/07/2011 tarih ve 27984 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1915

             Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatına bağlı olarak Antalya İlinde Demre Müzesi Müdürlüğü kurulması; DevletPlanlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın 11/5/2011 tarihli ve 100602 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                          A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                              V.EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı